ABC RODO

home Icon » Szkolenia » ABC RODO

Celem szkolenia ABC RODO jest praktyczne przygotowanie uczestników do zgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych oraz aktywnego udziału w tworzeniu w systemu ochrony prywatności w organizacji. Zapoznanie z zarówno przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jak i krajowego systemu prawnego oraz liczne przykłady wdrażanych rozwiązań pozwolą na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.