Starostwo Powiatowe w Wadowicach

home Icon » Szkolenia » Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Pan Jacek Siwek współpracował ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach w ramach projektu pn. „Jakość w urzędzie – wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009”. Pan Jacek Siwek dał się poznać jako osoba o dużych zdolnościach interpersonalnych. Należycie wywiązał się z powierzonych mu zadań, przestrzegając właściwego prowadzenia szkoleń, konsultacji oraz związanej z nimi dokumentacji. profesjonalizm, dokładność a jednocześnie otwartość i chęć pomocy pracownikom Starostwa Powiatowego w Wadowicach umożliwiła dobrą, efektywną współpracę podczas realizacji projektu. Szkolenia i konsultacje zostały wysoko ocenione przez pracowników Starostwa pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Pana Jacka Siwka jako specjalistę w zakresie szkoleń i konsultacji eksperckich ICT.