Urząd Gminy w Pilchowicach

home Icon » Szkolenia » Urząd Gminy w Pilchowicach

Szkolenia zostały przeprowadzone przez Pana Jacka Siwka w ramach wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji. Pragnę podkreślić, iż Jacek Siwek solidnie i rzetelnie wywiązał się ze swoich obowiązków wykonując jest terminowo i z należytą starannością.