ABC RODO

ABC RODO dla początkujących - ujęcie praktyczne.

home Icon » Szkolenia » ABC RODO

Dlaczego ABC RODO?

Jak stosować ABC RODO w praktyce!

Celem szkolenia ABC RODO jest praktyczne przygotowanie uczestników do zgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do aktywnego udziału w tworzeniu w systemu ochrony prywatności w organizacji. Zapoznanie z zarówno przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jak i krajowego systemu prawnego oraz liczne przykłady wdrażanych rozwiązań pozwolą na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Trenerzy praktycy

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (zarządzanie bezpieczeństwem informacji, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audytora systemu bezpieczeństwa, wdrażanie RODO w organizacjach, administrowanie systemami informatycznymi czy realizowanie projektów IT).

Bezpłatny Follow – up!

Uczenie się to ciągły proces,  a zdobyta wiedza zawsze wymaga utrwalenia i wsparcia w przeniesieniu rezultatów poza salę szkoleniową dlatego proponujemy wszystkim naszym Kursantom udział w naszych autorskich programach  około szkoleniowych (mi.n. dodatkowe materiały i ćwiczenia, pakiet wzorcowych dokumentów, e-konsultacje z trenerem, darmowe webinaria i grupy wsparcia, dostęp do aplikacji wspomagającej pracę IOD, badanie przyrostu wiedzy i wiele innych!). Dowiedz się więcej o wsparciu poszkoleniowym Kontakt CEG !

Metodologia

Wykład z jasną i przejrzystą prezentacją multimedialną, poparty materiałami wideo związanymi ściśle z treścią szkolenia. Trener utrzymuje stałą komunikację z uczestnikami szkolenia poprzez moderowany panel dyskusyjny, wymianę doświadczeń czy sesję burzy mózgów. Na tym szkoleniu oferujemy praktyczną wykładnie przepisów. Ważnym aspektem szkolenia są przydatne wskazówki w zakresie tworzenia dokumentacji. Dlatego praca nad studium przypadków oraz dużo realnych, wiarygodnych przykładów z praktyki pełnienia funkcji IOD prowadzącego szkolenie staje się kluczową wartością tego szkolenia. Omawia sytuacje przepracowane w rzeczywistości  biznesowej, uwzględniającej specyfikę różnorodnych branż z pewnością znajdą zastosowanie w Państwa organizacjach.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Adresatami szkolenia są administratorzy danych osobowych (ADO), kadra kierownicza, oraz personel przetwarzający dane osobowe. Do udziału w szkoleniu ABC RODO zachęcamy każdego kto pragnie zdobyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje w obszarze ochrony danych osobowych. Z pewnością znajdziesz na tym szkoleniu wartościowe zagadnienia, istotne dla Twojej organizacji. 

Czas trwania - 8 godzin

Dlaczego szkolenie w CEG?

Trenerzy praktycy
Trenerzy praktycy
8h intensywnego szkolenia
8h intensywnego szkolenia
Autorskie programy szkoleniowe
Autorskie programy szkoleniowe
Gwarancja jakości
Gwarancja jakości
Indywidualne wsparcie poszkoleniowe
Indywidualne wsparcie poszkoleniowe
Profesjonalne wzory dokumentów
Profesjonalne wzory dokumentów
Unikalny certyfikat potwierdzający kompetencje
Unikalny certyfikat potwierdzający kompetencje
Materiały drukowane i online
Materiały drukowane i online
Ewaluacja szkoleń
Ewaluacja szkoleń
Kameralne grupy
Kameralne grupy
Kawa i lunch
Kawa i lunch
Pozytywna i życzliwa atmosfera :-)
Pozytywna i życzliwa atmosfera :-)

Szczegółowy program szkolenia

Blok I Przepisy ogólne.

rozwińDouble Arrow
 1. Ochrona danych osobowych w Polsce.
 2. Ochrona danych osobowych w Europie.
 3. Podstawowe pojęcia i informacje. 

Blok II Zasady przetwarzania danych.

rozwińDouble Arrow
 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych. 
 2. Zgodność przetwarzania z prawem.
 3. Warunki wyrażenia zgody. 
 4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

Blok III Prawa osób, których dane dotyczą.

rozwińDouble Arrow
 1. Kiedy i jak realizować obowiązek informacyjny?
 2. Skutki braku obowiązku informacyjnego.
 3. RODO i prawa osób, których dane są przetwarzane (informacja, kontrola, sprzeciw, prawo do przenoszenia danych)
 4. Studium przypadku wraz ze wskazówkami przeniesienia wniosków na rzeczywiste sytuacje.

Blok IV Administrator i podmiot przetwarzający.

rozwińDouble Arrow
 1. Obowiązki ogólne.
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 3. Ocena skutków dla ochrony danych. 
 4. Inspektor Ochrony Danych. 
 5. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

Blok V Odpowiedzialność i sankcje.

rozwińDouble Arrow
 1. Prawo do wniesienia skargi. 
 2. Ogólne warunki nakładania kar administracyjnych.
 3. Sankcje.

Blok VI Zakończenie.

rozwińDouble Arrow
 1. Podsumowanie i wymiana doświadczeń.
 2. Omówienie wybranych decyzji Prezesa UODO.

Jakie są zakładane efekty szkolenia ABC RODO?

Czyli czego się nauczy i jakie kompetencje rozwinie absolwent szkolenia

Black arrow

Główne zagadnienia związane z RODO oraz przepisami krajowymi w obszarze ochrony danych osobowych

Black arrow

Aktualną terminologię związaną z ochroną danych osobowych

Black arrow

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Black arrow

Wiedzę na temat praw i obowiązków osób których dane dotyczą

Black arrow

Umiejętność stosowania kluczowej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

Black arrow

Przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa

Black arrow

Weryfikować własne działana w kontekście legalności przetwarzania danych osobowych.

Black arrow

Odpowiednio komunikować problemy związane z bezpieczeństwem danych w organizacji

Black arrow

Odpowiedzialności za chronione dane oraz wagi procesu ochrony danych osobowych dla organizacji

Black arrow

Zrozumiesz konsekwencje niewłaściwego przetwarzania danych oraz naruszenia przepisów

Black arrow

Będziesz świadomy znaczenia ciągłego rozwoju i samokształcenia osób, które odpowiadają za przetwarzanie danych

Oceny uczestników szkoleń

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników naszych szkoleń.

Realizacja celu szkolenia

96%

Jakość i zawartość merytoryczna

92%

Ocena trenera prowadzącego

98%

Gotowość polecenia usługi

91%

Dokumenty do pobrania

Trenerzy szkolenia

Jacek Siwek

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Specjalista, praktyk w dziedzinie zarządzania ryzykiem (certyfikat MoR®) oraz zarządzania projektami informatycznymi (PRINCE2, Agile). Trener oraz autor szkoleń i warsztatów dla IOD. Czynny Inspektor Ochrony Danych w podmiotach komercyjnych oraz publicznych. Świadczy usługi eksperckie w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w branżach związanych m.in. z sektorem medycznym, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, marketingiem, energetyką, nowymi technologiami i.i.n. Doradza zarówno podmiotom korporacyjnym jak i mikro i małym przedsiębiorcom. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z informatyką śledczą i projektowaniem systemów IT. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie prowadzenia dużych projektów wdrożeniowych.

Piotr Chałaszczyk

Ekspert ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Czynny Inspektor Ochrony Danych oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zarówno w firmach z sektora prywatnego jak i instytucjach publicznych. Specjalista praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji, inżynier telekomunikacji i informatyki, trener – szkoleniowiec, autor praktycznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Od ponad 20 - lat z sukcesem tworzy systemy bezpieczeństwa w organizacjach. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. Doświadczenie zawodowe zarówno na stanowiskach specjalistycznych jak i kierowniczych zdobywał m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej i Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Nadchodzące szkolenia