Kurs Inspektorów Ochrony Danych Online

home Icon » Szkolenia » Kurs Inspektorów Ochrony Danych Online

Dlaczego Kurs IOD?

Kluczowe aspekty pracy IOD

Dwudniowy Kurs Inspektor Ochrony Danych Online ma na celu przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Uczestnicy poznają kluczowe przepisy regulujące porządek prawny w obszarze ochrony danych osobowych, dowiedzą się jak wdrożyć oraz udoskonalić procesy i dokumenty związane z RODO, jak zminimalizować ryzyko naruszeń i tym samym podnieść stopień bezpieczeństwa w organizacji.

Trenerzy praktycy

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (zarządzanie bezpieczeństwem informacji, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audytora systemu bezpieczeństwa, wdrażanie RODO w organizacjach, administrowanie systemami informatycznymi czy realizowanie projektów IT).

Bezpłatny Follow – up!

Uczenie się to ciągły proces,  a zdobyta wiedza zawsze wymaga utrwalenia i wsparcia w przeniesieniu rezultatów poza salę szkoleniową dlatego proponujemy wszystkim naszym Kursantom udział w naszych autorskich programach  około szkoleniowych (mi.n. dodatkowe materiały i ćwiczenia, pakiet wzorcowych dokumentów, e-konsultacje z trenerem, darmowe webinaria i grupy wsparcia, dostęp do aplikacji wspomagającej pracę IOD, badanie przyrostu wiedzy i wiele innych!). Dowiedz się więcej o wsparciu poszkoleniowym.

Metodologia

Szkolenie zdalne z udziałem trenera na żywo!

Kurs Inspektor Ochrony Danych Online zostanie przeprowadzony „na żywo” w formule video spotkania z użyciem prezentacji multimedialnej. W trakcie szkolenia, prowadzący wchodzi w interakcję i zwiększa zaangażowanie uczestników poprzez prezentację przykładów dokumentacji, infografik oraz sesji Q&A w których każdy może zadawać pytania. Program szkolenia przewiduje część konferencyjną w trakcie której uczestnicy wspólnie z prowadzącym będą mieli okazji omówić bardziej złożone zagadnienia. Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z programem i w zakresie materiału szkolenia stacjonarnego przy zachowaniu najwyższego poziomu merytorycznego omawianych zagadnień.
Do uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest spełnienie minimalnych  warunków techniczny (dostęp do internetu, aktualna przeglądarka internetowa, sprawne audio i video).
Szkolenie realizowane jest w oparciu o profesjonalne, komercyjne rozwiązanie stosowane przez największe korporacje – co zapewnia komfort i wysoką jakość realizacji spotkania w warstwie audio wizualnej.
Uczestnicy szkolenia w ramach materiałów dodatkowych uzyskają dostęp do pełnego nagrania przeprowadzonego szkolenia.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Kurs kierowany jest do obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych,  jak również do wszystkich osób które z racji pełnionych funkcji uczestniczą w procesie budowania systemu bezpieczeństwa w swoich organizacjach (w szczególności specjaliści z działów IT, prawnych , audytu).

Potrzebujesz jeszcze więcej praktyki ? Sprawdź ofertę naszych autorskich Warsztatów Inspektorów Ochrony Danych !

Czas trwania - 2 dni

Dlaczego szkolenie w CEG?

Trenerzy praktycy
Trenerzy praktycy
16h intensywnego szkolenia
16h intensywnego szkolenia
Autorskie programy szkoleniowe
Autorskie programy szkoleniowe
Gwarancja jakości
Gwarancja jakości
Indywidualne wsparcie poszkoleniowe
Indywidualne wsparcie poszkoleniowe
Profesjonalne wzory dokumentów
Profesjonalne wzory dokumentów
Unikalny certyfikat potwierdzający kompetencje
Unikalny certyfikat potwierdzający kompetencje
Materiały drukowane i online
Materiały drukowane i online
Ewaluacja szkoleń
Ewaluacja szkoleń
Kameralne grupy
Kameralne grupy
Kawa i lunch
Kawa i lunch
Pozytywna i życzliwa atmosfera :-)
Pozytywna i życzliwa atmosfera :-)

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1:Blok I Przepisy ogólne.

rozwińDouble Arrow
 1. Ochrona danych osobowych w Polsce.
 2. Ochrona danych osobowych w Europie.
 3. Podstawowe pojęcia i informacje. 

Dzień 1:Blok II Zasady przetwarzania danych.

rozwińDouble Arrow
 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych. 
 2. Zgodność przetwarzania z prawem.
 3. Warunki wyrażenia zgody. 
 4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

Dzień 1:Blok III Prawa osób, których dane dotyczą.

rozwińDouble Arrow
 1. Kiedy i jak realizować obowiązek informacyjny?
 2. Skutki braku obowiązku informacyjnego.
 3. RODO i prawa osób, których dane są przetwarzane (informacja, kontrola, sprzeciw, prawo do przenoszenia danych)
 4. Studium przypadku wraz ze wskazówkami przeniesienia wniosków na rzeczywiste sytuacje.

Dzień 1:Blok IV Administrator i podmiot przetwarzający.

rozwińDouble Arrow
 1. Obowiązki ogólne.
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 3. Ocena skutków dla ochrony danych. 
 4. Inspektor Ochrony Danych. 
 5. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

Dzień 1:Blok V Odpowiedzialność i sankcje.

rozwińDouble Arrow
 1. Prawo do wniesienia skargi. 
 2. Ogólne warunki nakładania kar administracyjnych.
 3. Sankcje.

Dzień 1:Blok VI Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.

rozwińDouble Arrow
 1. Podsumowanie i wymiana doświadczeń.
 2. Omówienie wybranych decyzji Prezesa UODO.

Dzień 2:Blok I Inspektor Ochrony Danych

rozwińDouble Arrow
 1. Prawne i praktyczne aspekty wyznaczenia IOD.
 2. Zadania IOD

Dzień 2:Blok II Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.

rozwińDouble Arrow
 1. Pojęcie bezpieczeństwa danych osobowych. 
 2. Atrybuty bezpieczeństwa – poufność, integralność i dostępność 
 3. Stosowanie zabezpieczeń w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka 
 4. Dobór adekwatnych zabezpieczeń technicznych i fizycznych 
 5. Środki organizacyjne oraz osobowe. 
 6. Polityki i procedury bezpieczeństwa danych.
 7. RODO – dokumentacja obowiązkowa.

Dzień 2: Blok III Analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności.

rozwińDouble Arrow
 1. Co oznacza stosowanie podejścia opartego na ryzyku?
 2. Przepływ informacji przez organizację – diagram 
 3. Inwentaryzacja procesów i identyfikacja czynności przetwarzania. 
 4. Inwentaryzacja aktywów wspierających i ich wartościowanie
 5. Taksonomia zagrożeń i rozpoznanie podatności. 
 6. Analiza ryzyka – obliczenia i wnioski
 7. Strategie postępowania z ryzykiem w ochronie danych osobowych. 
 8. Naruszenia ochrony danych osobowych.

Dzień 2: Blok IV Zakończenie szkolenia.

rozwińDouble Arrow
 1. Pytania i konsultacje.
 2. Wręczenie certyfikatów.

Oceny uczestników szkoleń

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników naszych szkoleń.

Realizacja celu szkolenia

96%

Jakość i zawartość merytoryczna

92%

Ocena trenera prowadzącego

98%

Gotowość polecenia usługi

91%

Dokumenty do pobrania

Trenerzy szkolenia

Jacek Siwek

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Specjalista, praktyk w dziedzinie zarządzania ryzykiem (certyfikat MoR®) oraz zarządzania projektami informatycznymi (PRINCE2, Agile). Trener oraz autor szkoleń i warsztatów dla IOD. Czynny Inspektor Ochrony Danych w podmiotach komercyjnych oraz publicznych. Świadczy usługi eksperckie w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w branżach związanych m.in. z sektorem medycznym, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, marketingiem, energetyką, nowymi technologiami i.i.n. Doradza zarówno podmiotom korporacyjnym jak i mikro i małym przedsiębiorcom. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z informatyką śledczą i projektowaniem systemów IT. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie prowadzenia dużych projektów wdrożeniowych.

Piotr Chałaszczyk

Ekspert ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Czynny Inspektor Ochrony Danych oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zarówno w firmach z sektora prywatnego jak i instytucjach publicznych. Specjalista praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji, inżynier telekomunikacji i informatyki, trener – szkoleniowiec, autor praktycznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Od ponad 20 - lat z sukcesem tworzy systemy bezpieczeństwa w organizacjach. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. Doświadczenie zawodowe zarówno na stanowiskach specjalistycznych jak i kierowniczych zdobywał m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej i Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Nadchodzące szkolenia