Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych

Ochrona danych osobowych w firmie prywatnej

home Icon » Szkolenia » Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych

Dlaczego wybrać nasze szkolenie "Ochrona danych osobowych w firmie prywatnej".

Skuteczna promocja produktów lub usług to jeden z najistotniejszych aspektów działalności każdej firmy na wolnym rynku. Czynności składające się na ten proces wiążą się jednak nie tylko z szeroko rozumianym aspektem marketingowym, lecz także prawnym. Każdy przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę, że komunikacja marketingowa skierowana do osoby fizycznej lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest regulowana odpowiednimi przepisami prawa, począwszy od zapisów RODO, poprzez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a skończywszy na postanowieniach prawa telekomunikacyjnego. Uchybienie obowiązkom nałożonym na każdą z firm prowadzących reklamę swoich produktów lub usług przez obowiązujące akty prawne może nieść za sobą bardzo negatywne konsekwencje, w te związane z możliwością nałożenia przez organy regulacyjne (nadzorcze) dotkliwych kar finansowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oraz zasygnalizowanym powyżej problemom pragniemy zaoferować Państwu szkolenie z zakresu zgodnego z prawem prowadzenia działań marketingowych w kontekście ochrony danych osobowych.

Trenerzy praktycy

Naszymi wykładowcami są przede wszystkim osoby na co dzień zajmujące się szeroko rozumianą ochroną danych osobowych i doskonale znające problemy, z jakimi zmagają się uczestnicy obrotu gospodarczego prowadzący projekty marketingowe oraz chcący dotrzeć ze swą ofertą do możliwie najszerszego grona odbiorców.

Bezpłatny Follow – up!

Uczenie się to ciągły proces,  a zdobyta wiedza zawsze wymaga utrwalenia i wsparcia w przeniesieniu rezultatów poza salę szkoleniową dlatego proponujemy wszystkim naszym Kursantom udział w naszych autorskich programach  około szkoleniowych (mi.n. dodatkowe materiały i ćwiczenia, pakiet wzorcowych dokumentów, e-konsultacje z trenerem, darmowe webinaria i grupy wsparcia, dostęp do aplikacji wspomagającej pracę IOD, badanie przyrostu wiedzy i wiele innych!). Dowiedz się więcej o wsparciu poszkoleniowym Kontakt CEG !

Metodologia

Zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, że napisane specyficznym językiem prawniczym RODO może okazać się niezrozumiałe dla osoby nieposiadającej wykształcenia prawniczego, a przetwarzającej dane osobowe i chcącej poszerzyć w tym aspekcie swoją wiedzę. W związku z tym nasze szkolenie zorganizowaliśmy w taki sposób, aby zakres prawniczego słownictwa pojęciowego ograniczyć do niezbędnego minimum, a zawiłości RODO tłumaczyć jasnym i prostym językiem, bazując przede wszystkim na praktycznych przykładach. Skupiliśmy się głównie na przedstawieniu zagadnień, które z punktu widzenia podmiotu prywatnego stanowią największe wyzwania związane z funkcjonowaniem RODO w każdej firmie. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Jeżeli jesteś właścicielem firmy lub pracownikiem odpowiedzialnym za promocję produktów lub usług, projektowaniem procesów marketingowych lub kampanii reklamowych, i chciałbyś dowiedzieć się, jak zgodnie z prawem prowadzić takie działania albo poszerzyć swą wiedzę w tych tematach, skorzystaj z naszego szkolenia.

Czas trwania - 6 godzin

Dlaczego szkolenie w CEG?

Trenerzy praktycy
Trenerzy praktycy
6h intensywnego szkolenia
6h intensywnego szkolenia
Autorski program szkoleniowy
Autorski program szkoleniowy
Gwarancja jakości
Gwarancja jakości
Indywidualne wsparcie poszkoleniowe
Indywidualne wsparcie poszkoleniowe
Profesjonalne wzory dokumentów
Profesjonalne wzory dokumentów
Unikalny certyfikat potwierdzający kompetencje
Unikalny certyfikat potwierdzający kompetencje
Materiały drukowane i online
Materiały drukowane i online
Ewaluacja szkoleń
Ewaluacja szkoleń
Kameralne grupy
Kameralne grupy
Kawa i lunch
Kawa i lunch
Pozytywna i życzliwa atmosfera :-)
Pozytywna i życzliwa atmosfera :-)

Szczegółowy program szkolenia

Część I – RODO, ustawa Prawo telekomunikacyjne, u.ś.u.d.e (1 godz.)

rozwińDouble Arrow

dlaczego prowadząc działania marketingowe muszę stosować RODO?

– kto jest chroniony przepisami RODO?

– akty prawne, o których muszę wiedzieć prowadząc działania marketingowe, a także je stosować;

– dane osobowe w działaniach marketingowych;

– kiedy nie mamy do czynienia z danymi osobowymi?

– czy RODO zawsze ma zastosowanie przy prowadzeniu działań marketingowych?

– czy prowadząc działania marketingowe moja firma powinna skorzystać z wiedzy inspektora ochrony danych?

Część II – Dane osobowe w działaniach marketingowych – przetwarzanie i ochrona (4 godz.)

rozwińDouble Arrow

– co to jest marketing produktów lub usług?

– moja firma jako administrator danych w działaniach marketingowych;

– podstawy przetwarzania danych osobowych do celów działań marketingowych z RODO;

– prawna architektura systemu do prowadzenia działań marketingowych: oparcie przetwarzania danych osobowych o zgodę osoby, której dane dotyczą. Jak ją zbudować? Na co zwrócić uwagę?

– prawna architektura systemu do prowadzenia działań marketingowych: oparcie przetwarzania danych osobowych o prawnie uzasadniony interes administratora. Jak ją zbudować? Na co zwrócić uwagę?

– zgoda osoby, której dane dotyczą kontra prawnie uzasadniony interes administratora – co wybrać? Omówienie „zalet i wad” wymienionych podstaw przetwarzania;

– co to jest test równowagi? Dlaczego obowiązuje moją firmę jako administratora? Kiedy i jak go praktycznie przeprowadzić?

– prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do prowadzenia działań marketingowych i ich praktyczna realizacja;

– regulacje szczególne: wybrane przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w działaniach marketingowych;

– jaka dokumentacja z zakresu RODO, Pr.Tel. oraz u.ś.u.d.e jest niezbędna do spełnienia zasady rozliczalności w działaniach marketingowych względem ochrony danych osobowych?

– profilowanie w działaniach marketingowych;

– podmiot przetwarzający w działaniach marketingowych;

– ankieta weryfikacyjna podmiotu przetwarzającego – co to jest? Skąd wynika wymóg ich stosowania? Jak praktycznie dokonać weryfikacji?

– umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy, jak, gdzie?

– media społecznościowe w działaniach marketingowych a ochrona danych osobowych;

– akcja promocyjna, konkurs, loteria promocyjna, program lojalnościowy – jak przygotować? Omówienie najważniejszych problemów.

Część III – Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych – ryzyka, zagrożenia, skutki (1 godz.)

rozwińDouble Arrow

– ryzyka prawne i ich konsekwencje;

– ryzyka pracownicze i ich konsekwencje;

– ryzyka teleinformatyczne i ich konsekwencje;

– ryzyka podmiotów współpracujących i ich konsekwencje.

Część IV – Kazusy, pytania Uczestników i odpowiedzi (1 godz.)

rozwińDouble Arrow

– trzy krótkie i praktyczne kazusy do rozwiązania przez Uczestników szkolenia oraz omówienie rozwiązań;

– odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia związane z tematyka, jaka została poruszona w trakcie jego trwania lub te powstałe wskutek wystąpienia praktycznych problemów, z jakimi Uczestnicy zetknęli się podczas realizacji działań marketingowych w firmach. 

Oceny uczestników szkoleń

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników naszych szkoleń.

Realizacja celu szkolenia

96%

Jakość i zawartość merytoryczna

92%

Ocena trenera prowadzącego

98%

Gotowość polecenia usługi

91%

Dokumenty do pobrania

Trenerzy szkolenia

Jacek Siwek

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Specjalista, praktyk w dziedzinie zarządzania ryzykiem (certyfikat MoR®) oraz zarządzania projektami informatycznymi (PRINCE2, Agile). Trener oraz autor szkoleń i warsztatów dla IOD. Czynny Inspektor Ochrony Danych w podmiotach komercyjnych oraz publicznych. Świadczy usługi eksperckie w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w branżach związanych m.in. z sektorem medycznym, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, marketingiem, energetyką, nowymi technologiami i.i.n. Doradza zarówno podmiotom korporacyjnym jak i mikro i małym przedsiębiorcom. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z informatyką śledczą i projektowaniem systemów IT. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie prowadzenia dużych projektów wdrożeniowych.