Cenna dawka wiedzy i aktualności

Certyfikat szkolenia RODO

Każde szkolenie, które podnosi kompetencje jest inwestycją w Twój rozwój. Dbamy o to, aby manifest tego rozwoju stał na równie wysokim poziomie co nasze szkolenia. Certyfikat Szkolenia RODO potwierdza ukończenie każdego z naszych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Poniżej najważniejsze cechy dokumentu który otrzymasz – potwierdzenia właściwie zainwestowanego czasu i pieniędzy.

Certyfikat szkolenia RODO

Na obrazku znajduje się wzór Certyfikat Szkolenia RODO. W chmurkach  znajdują się cyfry, które korespondują z opisami w punktach poniżej obrazka.
  1. Kolorowy nadruk logotypu instutucji szkoleniowej
  2. Certyfikaty są imienne. Wydajemy je na uczestnika szkolenia, nie na organizację która uczestnika kieruje na szkolenie. To pozwala na korzystanie z dokumentu w przypadku konieczności potwierdzenia kompetencji w przyszłości np. u innego pracodawcy.
  3. Certyfikat dokładnie adresuje nazwę szkolenia, czas i miejsce jego przeprowadzenia.
  4. Określamy kluczowe zagadnienia będące przedmiotem szkolenia.
  5. Każdy certyfikat posiada zabezpieczenie i potwierdzenie oryginalności w postaci hologramu z logotypem instytucji szkoleniowej.
  6. Nadajemy unikalne numery wszystkim wydanym Certyfikatom Szkolenia RODO. To pozwala na wydanie duplikatu lub potwierdzenie oryginalności np. przez przyszłego pracodawcę.
  7. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pieczęć organizatora szkolenia z logotypem.
  8. Wydanie Certyfikatu potwierdzany jest odręcznym podpisem eksperta prowadzącego szkolenie.
  9. Certyfikat wydrukowano na specjalnym papierze ozdobnym, zabezpieczonym rozetą i nadrukiem specjalnym.

Certyfikat szkolenia RODO wydany przez organizatora szkolenia z pewnością pozwoli Ci na potwierdzenie swoich umiejętności i odpowiedniego zakresu wiedzy w przypadku ubiegania się o pracę na stanowisku Inspektora Ochrona Danych Osobowych.

Kompetencje Inspektora Ochrony Danych

Grupa Robocza Art. 29 zwraca uwagę w swoich wytycznych na kwestię odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej oraz kwalifikacji zawodowych Inspektora Ochrony Danych. Godnym uwagi jest fakt, że budowanie teczki kompetencji powinno opierać się nie o czynnik ilościowy odbytych kursów i szkoleń a jakościowych. Ważnym aspektem jest wartość merytoryczna szkolenia, jego program, kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego oraz stosowna dokumentacja. Dlatego zawsze zwracaj uwagę na rodzaj dokumentacji potwierdzającej nabyte przez Ciebie kompetencje.